امروز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۵۵
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۸
  • غروب آفتاب: ۱۹:۴۹
  • اذان مغرب: ۲۰:۰۸
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲
  • امام حسن (ع): کسي که قرآن را - با دقّت - قرائت نمايد، در پايان آن - اگر مصلحت باشد - دعايش سريع مستجاب خواهد شد - و اگر مصلحت نباشد - در آينده مستجاب مي گردد.
+-
بازدید: ۱۵۲۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۶

ماهیت تصرف زوج در جهیزیه

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می‌شود و مکلف است در صورت مطالبه مستودع (زوجه) عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید.

رای دادگاه بدوی:
در خصوص درخواست تقدیمی خواهان خانم ز.خ. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ج. الف. فرزند ق. به خواسته استرداد جهیزیه به شرح سیاهه عادی تقدیمی مضبوط در پرونده، نظر به استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده، ملاحظه مدارک ایداعی و اینکه خوانده دلیلی بر استرداد جهیزیه مورد مطالبه اقامه ننموده و ید زوج بر جهیزیه امانی تلقی می‌شود، زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود را به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه اعلام نموده و چون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید و موجبی نیز برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد، فلذا مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، خوانده را به استرداد جهیزیه وفق لیست سیاهه تقدیمی به جز ردیف سوم تا ششم و هزینه‌های دادرسی محکوم و اعلام می­نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می­ باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر:
تجدید نظر خواهی ج. الف به طرفیت ز.خ. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه … مبنی بر صدور حکم به محکومیت زوج به استرداد جهیزیه وارد نمی‌باشد، زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظر‌خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظر‌خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را به استناد بند هـ مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.

بازنویسی رای به زبان خودمانی:
برای شروع زندگی مشترک هر یک از زوجین لوازمی را به‌همراه می‌آورند. یک سری وسایل را دختر خانم با خود به همراه می‌آورد که جهیزیه است. پرونده فوق هم راجع به ماهیت جهیزیه است. اینکه ناهید خانم وسایلی را به منزل همسر خویش نادر می‌آورد برای آن است که به صورت مشترک از آن وسایل استفاده کنند. آقا نادر هم می‌تواند از وسایل استفاده کند اما نمی‌تواند مالکیتی بر آنها داشته باشد. در این پرونده هم ناهید خانم از دست همسرش ناراحت است و دیگر نمی‌خواهد همسرش از جهیزیه‌اش استفاده کند. بنابراین به دادگاه مراجعه کرده است. دادگاه هم حکم به برگرداندن جهیزیه ناهید خانم داد.
آقا نادر دوباره از رای دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه هم گفت آقا نادر دلیل محکمه‌پسندی ندارد و باید جهیزیه را برگرداند به ناهید خانم. به طور کلی وقتی مالی دست شما امانت است، شاید بتوانید با اجازه مالک از آن استفاده کنید( که عاریه محسوب می‌شود) اما نمی‌توانید خود را مالک آن بدانید. یعنی نمی‌توانید هیچ‌گونه تصرف مالکانه‌ای بر آن داشته باشید و آن را بفروشید و یا امانت بدهید و یا اجاره دهید. مالک هم هر موقع بخواهد باید مالش را برگردانید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *