امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
 • اذان صبح: ۰۵:۴۵
 • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
 • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
 • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
 • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
 • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
 • حضرت محمد (ص): خوشا کسیکه زیاده بر نیازش را بخشش نماید، و از پر گوئی خودداری کند.
اهمیت مشاوره در امور خانواده و مراجعه به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی

در این قسمت از رادیو حقوق، شنونده گفت و گوی صدای استان اصفهان در برنامه قانون و جامعه با جناب آقای دکتر قنبری، معاون محترم اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان و سرکار خانم مرضیه فرشاد، ...

 •   دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
لزوم مشاوره پیش و پس از ازدواج

در این قسمت از رادیو حقوق، شنونده گفت و گوی صدای استان اصفهان در برنامه "قانون و جامعه" با جناب آقای دکتر قنبری، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان و خانم مرضیه فرشاد، ...

 •   شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
مصادیق عسر و حرج و درخواست طلاق به واسطه آن

در این قسمت از رادیو حقوق، شنونده گفت و گوی صدای استان اصفهان در برنامه " قانون و جامعه" با جناب آقای دکتر قنبری، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در خصوص "مصادیق عسر...

 •   چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر

در این قسمت از رادیو حقوق، شنونده گفت و گوی صدای استان اصفهان در برنامه "قانون و جامعه" با جناب آقای دکتر قنبری، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، در خصوص "حقوق و تکا...

 •   سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
ملاکهای معقول انتخاب همسر

در این قسمت از رادیو حقوق، شنونده گفت و گوی صدای استان اصفهان در برنامه "قانون و جامعه" با جناب آقای دکتر قنبری، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در خصوص موضوع مهم و ...

 •   چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷