امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۴۵
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
  • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
  • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
  • حضرت محمد (ص): خوشا کسیکه زیاده بر نیازش را بخشش نماید، و از پر گوئی خودداری کند.
لزوم مراجعه به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی

در داستان یک پرونده‌ی امروز می‌خوانیم؛ طبق نظر شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان‌عدالت‌اداری، برای ملزم‌کردن شهرداری به صدور پروانه ساختمانی شخص متقاضی ابتدا باید به شهرداری مراجعه کند و بدون مراجعه اولیه‌ی به شه...

  •   شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷