امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ مصادف با ۱۱ جماد أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۴۵
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۱۳
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۴
  • غروب آفتاب: ۱۷:۱۵
  • اذان مغرب: ۱۷:۳۵
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰
  • حضرت محمد (ص): خوشا کسیکه زیاده بر نیازش را بخشش نماید، و از پر گوئی خودداری کند.
قوانین مربوط به دیه و بیمه شخص ثالث

گفت و گوی سیمای استان گلستان در برنامه "سیمای قانون" با جناب آقای سید احمد حسینی ، رئیس محترم دادگستری شهرستان کلاله ، در خصوص قوانین مربوط به دیه ،بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی

  •   شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث (۱)

گفت و گوی سیمای استان گلستان با آقای حسینی رئیس محترم دادگستری شهرستان کلاله در خصوص قانون بیمه اجباری شخص ثالث و صندوق تامین خسارت بدنی

  •   چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷