امروز شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ رمضان ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۱۲
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۱
  • غروب آفتاب: ۲۰:۰۹
  • اذان مغرب: ۲۰:۳۰
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱
  • حضرت علی(ع): رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.
+-
بازدید: ۶۲۵
۱۶ مهر ۱۳۹۷

هر تغییری، تعدی در مال اجاره ای نیست!

تغییر در بنا در‌صورت عدم صدمه به اساس آن و امکان برچیدن سریع تغییرات، از مصادیق تعدی در مورد اجاره محسوب نمی‌شود.

رای بدوی دادگاه:
در خصوص دادخواست آقای ع. الف. فرزند الف. و آقای الف. الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. و س.ط. به طرفیت آقای م.ن. و ع. الف. با وکالت آقای خ. و خواندگان ع. الف. و ع.ع. به خواسته صدور حکم تخلیه عین مستاجره تجاری به لحاظ تعدی و تفریط و پرداخت کلیه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه احراز صحت و سقم موضوع تعدی و تفریط با توجه به فنی‌بودن موضوع و اظهار‌نظر اهل فن را لازم دارد؛ به‌همین‌جهت کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری را لازم دانسته دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس بدوی و هیئت سه نفره به شرح لایحه تقدیمی به شماره …. و ….. هیئت سه نفره اعلام داشته‌اند هیچ‌گونه تغییر در نوع و تعداد ورودی‌ها سالن و انبار انجام نگرفته‌است. مرمت کف پله و پاگرد منتهی به سالن و دفتر و کف‌پوش اجرای سقف کاذب و رنگ‌آمیزی دیوار سالن که با در‌نظر‌گرفتن عدم آسیب به اساس استحکام بنا امکان حذف و برچیدن سریع می‌باشد که در بهبودی کاربری و بهره‌برداری صورت گرفته است. بنابراین تعدی و تفریط که صدق قانونی پیدا کند، احراز نگردیده است. علی‌هذا دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر:
درباره تجدیدنظر خواهی آقای م.ب. به وکالت از آقایان ع.الف. و الف. الف. به طرفیت آقایان م.ن. و ع.الف. و ع.ع. نسبت به دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه سیزده دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی… که در‌بردارنده حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه عین مستاجره به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده است، در‌خور پذیرش نیست.؛ چراکه اساس و پایه رای معترض‌عنه بر مبنای نظریه کارشناسی یک نفره و سه نفره صادر گردیده است و با اوضاع و احوال واقع نیز منطبق می‌باشد. بنابراین دادنامه مزبور مطابق اصول و موازین قانونی و محتویات و مستندات پرونده انشا شده است و به نحوه رسیدگی مرجع نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و تجدیدنظرخواهی مشارالیه با جهات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و لایحه تجدیدنظرخواهی در این مرحله نیز تکرار همان مطالب آورده شده در مرحله بدوی بوده است؛ متضمن جهات موجه که باعث نقض و بی‌اعتباری دادنامه یاد شده را ایجاب نماید نمی‌باشد. از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون مزبور ضمن رد اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای به بیان ماده ۳۶۵ قانون پیش‌گفته قطعی است.

بیان رای به زبان ساده:
آقای باباپورمیرزا و آقای حاجوی صاحب یک سالن غذا خوری بودند. پس از چند سال تصمیم گرفتند که شغل خود را عوض کنند و کسب و کار جدیدی را راه بیندازند. بنابراین سالن غذاخوری را به دو نفر از دوستانشان اجاره دادند. مستاجران جدید انجام یکسری تعمیرات جزئی را برای ایجاد فضای مناسب پذیرایی از مشتریان ضروری دیدند و اقدام به رنگ‌آمیزی و زدن سقف کاذب، سرامیک کردن پله‌های ورودی سالن و پاگرد کردند.
آقای باباپورمیرزا چند هفته بعد برای اینکه به ملکش سر بزند راهی سالن غذاخوری شد و از تغییرات انجام گرفته بدون هماهنگی با خود و آقای حاجوی بسیار ناراحت شد. وقتی موضوع را با آقای حاجوی در‌میان‌گذاشت با هم تصمیم گرفتند با مستاجران برخورد نمایند و برای پیگیری قضیه به دادگاه مراجعه کردند. رای صادره فوق هم در مورد دادخواست صاحبان رستوران به طرفیت مستاجران رستوران است که موضوع دعوای خود را تعدی و تفریط مطرح کردند! غافل از اینکه تعدی و تفریط مفهوم مشخصی در قانون و عرف دارد و نمی‌شود اقداماتی که برای بهره‌برداری بهتر از رستوران است و آسیبی به اساس استحکام بنا وارد نمی‌کند را تعدی و تفریط دانست. تعدی‌و‌تفریط عبور از بایدها و نبایدهایی است که قانون مشخص می‌کند و به نظر‌نمی‌رسد اقداماتی که مستاجران محترم رستوران انجام داده باشند تعدی و تفریط محسوب شود.
دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر هم به‌درستی برای مشخص‌شدن تعدی و تفریط در بنای ساختمان از نظر کارشناسان استفاده کردند و آنها نیز نظر دادند که تعدی و تفریطی اتفاق نیفتاده است و اقدامات مستاجران محترم برای بهره‌برداری مطلوب از مال مورد اجاره بوده است و به‌اساس استحکام بنای ساختمان آسیبی وارد‌نشده و امکان برداشتن دیوار کاذب و کف‌پوش و … به‌صورت سریع وجود دارد.
خوب‌است بدانیم تعدی یعنی تجاوزکردن مستاجر از اجازه‌هایی که در قرارداد یا به موجب قانون یا عرف به او داده شده است. تفریط هم یعنی مستاجر از انجام وظایفی که داشته کوتاهی نماید که به موجب قانون،‌عرف یا قرارداد برعهده او می‌باشد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *