امروز دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۳۹
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳
  • اذان ظهر: ۱۳:۱۱
  • غروب آفتاب: ۱۹:۱۹
  • اذان مغرب: ۱۹:۳۷
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹
  • امام رضا (ع): ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است، و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان است و به فرزند آدم چيزى بالاتر از يقين داده نشده است.
+-
بازدید: ۲۶۹
۱۲ اسفند ۱۳۹۶

قابل تفکیک نبودن قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان

طبق قانون تملک آپارتمان‌ها قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان قابل تفکیک نبوده و انتقال قسمت اختصاصی، به منزله انتقال قسمت اشتراکی نیز خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی:
در مورد دادخواست آقای ع.س. فرزندش. به طرفیت خوانده آقایم.ف. فرزند ف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل تصرف در سهم سه دانگی وی در پارکینگ ساختمان احداثی از سال ۱۳۸۸ لغایت صدور حکم فعلاً مقوم بر مبلغ ۵میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و وکیل خوانده و با توجه به کپی مدارک موجود، که خواهان پرونده جهت احداث ملک خوانده با وی مشارکت کرده و یک پارکینگ و سه واحد آپارتمان مسکونی احداث کرده و طبق توافق، یک طبقه سهم اختصاصی خواهان و یک طبقه اختصاصی خوانده شده و یک طبقه هم فروخته شده و ثمن حاصل، تقسیم شده است و خواهان قبل از طرح دعوای حاضر، سهم اختصاصی خودش را فروخته و حقی در آنجا ندارد و مدعی است که خوانده از تاریخ یاد شده در خواسته، در پارکینگ مذکور کارهای خیاطی انجام می‌دهد و به عنوان انباری وسایل شخصی از آن استفاده می‌نماید و مانع ورود وی است. لذا باید اجرت المثل سهم وی را بپردازد. توجها به اینکه خوانده و وکیل اظهار داشته‌اند که ۵۰% پارکینگ مذکور به صورت سه دانگ مشاع متعلق به وی (خوانده) است. لیکن به غیر از چند روز نگهداری چرخ خیاطی استفاده خاصی نکرده‌اند و انشعابات برق و گاز و آب نیز ندارد. لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. قطع نظر از اظهارات شهود خواهان که بیان داشته‌اند، حدوداً یک الی دو سال گذشته یک مرتبه شاهد نگهداری دو الی سه عدد چرخ خیاطی در قسمتی از پارکینگ مذکور توسط خوانده پرونده بوده‌اند و استمرار آن تصرفات محرز نگردیده است و قطع‌­نظر از اینکه حداقل سه دانگ مشاع پارکینگ یاد شده متعلق به خوانده است، لیکن به لحاظ اینکه خواهان پرونده قبل از طرح دعوای حاضر تمامی حق مالکیت خودش را فروخته است، لذا بر پارکینگ نیز که جزء توابع و متعلقات مبیع است. هیچ گونه حقی ندارد و نتیجتاً در دعوای حاضر سمتی ندارد و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام شد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به طرفیت آقایم.ف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شعبه سوم دادگاه عمومی که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه اجرت­‌المثل سهم وی به نسبت ۳ دانگ از پارکینگ صادر گردیده است. صرف­نظر از دفاعیات تجدیدنظر خوانده مبنی بر عدم استفاده اختصاصی از پارکینگ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه آپارتمان سهمی خود را منتقل نموده است و مطابق ماده ۳ قانون تملک آپارتمان‌ها حقوق مالکین در قسمت‌های اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و انتقال قسمت اشتراکی به تبع قسمت اختصاصی قهری می‌باشد و لذا پس از انتقال، تجدیدنظرخواه سمتی در دعوی نداشته و ذی‌نفع تلقی نمی‌شود. نظر به اینکه اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است. علی هذا به استناد مواد ۲ و ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

بیان رأی به زبان خودمانی:
در رایی که ملاحظه می‌نمایید دو نفر با هم تصمیم می‌گیرند که به صورت شراکتی آپارتمان سه طبقه‌ای را بسازند که یک واحد اختصاصی آقای برزویی و یک واحد دیگر اختصاصی آقای مکانی و یک طبقه هم فروخته و ثمن(پول) حاصل بین دو نفر تقسیم شود. این سه واحد هم یک پارکینگ داشته است که بصورت مشاعی بین آقای برزویی و مکانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. آقای مکانی یکی دو بار در پارکینگ دو سه تا چرخ خیاطی نگه داشته بود.
آقای برزویی هم آپارتمان خود را می‌فروشد و پس از فروش از آقای مکانی شکایت می‌کند که چرا در پارکینگ چرخ خیاطی شخصی خودش را نگه‌داری می‌کرده؟ و باید اجرت­ المثل استفاده از پارکینگ را متناسب با سهم آقای برزویی به او بدهد.
دادگاه مرحله نخستین طبق قانون تملک آپارتمان‌ها رأی می‌دهد که آقای برزویی با انتقال قسمت اختصاصی خود قسمت مشاعی(پارکینگ) را هم خود­به­‌خود انتقال داده است. بنابراین نمی‌تواند نسبت به پارکینگ ادعایی داشته باشد و نفعی در طرح دعوا ندارد.
آقای برزویی از رایی که صادر شد تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر هم نظر دادگاه بدوی را تأیید کرد و بیان نمود که نمی‌توان قسمت اختصاصی و مشاعی آپارتمان را از هم جدا کرد و وقتی آقای برزویی آپارتمان خود را فروخته، پارکینگش را هم منتقل نموده است. بنابراین نمی‌تواند نسبت به پارکینگ آپارتمان ادعایی داشته باشد.

البته رای یک اشکالی هم دارد و آن اینست که آقای برزویی تا تاریخی که مالک ملک بوده مستحق دریافت اجرت‌المثل سهم اشتراکی خود از پارکینگ می‌باشد و به خاطر انتقال، کل حقوق وی از بین نمی‌رود؛ بلکه تا زمان انتقال مالک مشاعی بوده است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *